Pattayas biträdande borgmästare gav uppdateringar om arbetet på Pattaya Beach

Länk till källan

Pattayas biträdande borgmästare Manoch besökte det pågående trottoarutvecklings-projektet på strandsidan av Pattaya.
Besöket ägde rum den 16 februari och Manoch berättade att trottoarprojektet är uppdelat i tre zoner: A, B och C. Trottoaren är två kilometer lång och täcker strandområdet från Dusit-kurvan till Walking Street. A-zonen, som är från Dusit till ungefär Soi 6, är en månad från full färdigställande medan B-zonen, som omfattar den centrala delen av Beach Road nära Soi 6 till ungefär Mike Shopping Mall, är under byggstart, enligt till vice borgmästaren. Han sa att arbetare kommer att gå vidare till C-zonen, nära Walking Street och det område som mest sannolikt kommer att påverka trafiken, först efter att A- och B-zonerna är helt kompletta för att minimera all påverkan på fotgängare.

Detta projekt är också tänkt att bredda Beach Road för att tillåta att ytterligare ca 100 bilar parkeras där, sa han. Men tills projektet är slutfört, vilket det inte finns ett fast datum för slutförande för närvarande, ställs strandvägsparkering på strandsidan in från och med den 1 mars som vi tidigare rapporterat.