UD tillkännager viktiga instruktioner för Thailand Pass-sökande

• Länk  till källan

Generaldirektören för informationsdepartementet och talesperson för utrikesministeriet, delade med sig av följande viktiga uppdateringar om inresan till Thailand, på grund av den förändrade situationen för Omicron-varianten.
Thailand Pass har stängts för alla nya Test and Go och Sandbox-applikationer (förutom Phuket Sandbox), sedan kl. 00.00. den 22 december 2021 tills vidare. Följande nya åtgärder kommer att gälla för alla sökande till Thailand Pass:
1. Sökande som redan har fått sin Thailand Pass QR-kod kan komma in i Thailand enligt det system de har registrerat sig i.
2. Sökande som redan har registrerat sig, men ännu inte fått sin QR-kod måste vänta på att deras Thailand Pass ska granskas och godkännas. När de är godkända kan de komma in i Thailand enligt det system de har registrerats i.
3. Nya sökande kommer inte längre att kunna registrera sig för systemen Test and Go och Sandbox (förutom Phuket Sandbox). Thailand Pass accepterar endast nya sökande som vill komma in i Thailand under alternativ karantän (AQ) eller Phuket Sandbox-scheman.
4. Passagerare som anländer till Thailand under Test and Go- och Sandbox-scheman måste nu genomgå ett andra Covid-19-test med RT-PCR-tekniken (inte ATK-självtest) på statliga anläggningar (ingen extra kostnad).

Talesmannen underströk att dessa uppdaterade åtgärder är tillfälliga och eftersträvas för att förhindra ytterligare spridning av den senaste nya Covid-19-varianten. De inblandade myndigheterna kommer att bedöma situationen noga och UD kommer att dela eventuella ytterligare uppdateringar så snart som möjligt.