Turist gripen på Phang Nga för att ha matat fiskar

Suchat sa att gripandet bör varna andra mot beteenden som förstör marint liv runt Koh Kai, Kai Nok och Kai Noi. Polis och marinparkstjänstemän har fått större befogenheter att skydda marint liv i och med införandet av artikel 17, som ger dem tillstånd att gripa personer man tror stör det marina livet.