Transportministeriet studerade vägnätet för att lösa landets trafikproblem

• Länk till källan

Thailands Expressway Authority (EXAT) genomförde nyligen en undersökning för att lokalisera problem i landets motorvägsnätverk.
Studien överlämnades till transportministeriet innan den går till kommittén som övervakar bestämmelserna för landtransportsystemet och sedan till regeringen. Transportminister sa på torsdagen att studien fann fem typer av problem med motorvägar, nämligen:
• Otillräcklig kapacitet
• Trafikflöde vid anslutande vägar och knutpunkter
• Trängsel på avfarten
• Flaskhalsar vid tullportar
• Flaskhalsar i trafiken
Han sa att de tre vägar som hade flest problem var motorvägarna Sirat Expressway från Ngamwongwan-Phya, Thai-Rama IX, Chalerm Maha Nakhon och Chalong Rat. Transportministeriet fick i uppdrag 2020 att komma med lösningar på landets trafikproblem samt att undersöka möjligheten att bygga fler motorvägar. Studien förväntas bli klar i år och presenteras för regeringen.

Samtidigt har EXAT analyserat trafikproblemet och kommit fram till följande lösningar:
21 projekt relaterade till motorvägsnätverk, som kommer att delas upp i den första fasen (2022-2026) som omfattar 16 projekt värda 38,13 miljarder baht och den andra fasen (2027 och framåt) som omfattar fem projekt värda 9,4 miljarder baht.
11 projekt för att öka reseeffektiviteten, som kommer att delas upp i den första fasen av fem projekt (2022-2026) och den andra fasen av sex projekt (2027 och framåt).

Ministeriet har beordrat avdelningen för motorvägar och EXAT att arbeta tillsammans i projekten, samt att påskynda byggandet av motorvägen M7 som förbinder Srinakarin med Suvarnabhumi flygplats. De har också beordrat Department of Highways att studera M5 Rangsit-Bang Pa-In-projektet och gå vidare med förberedelserna för ett offentlig-privat partnerskap.