Tillslag mot rykande bilar för att stävja PM2,5-smogen

• Länk till källan

Pollution Control Department (PCD) har som mål att minska PM2.5-luftföroreningarna med 25 % genom att utdöma maxstraff enligt trafiklagen för alla förare vars fordon producerar svart rök orsakad av dåligt underhåll.
Enligt avdelningen har de haft ett nära samarbete med polisen och departementet för landtransport för att aggressivt implementera lagen i ett försök att stävja föroreningar eftersom svart rök, särskilt från dieselmotorer, tros utgöra ungefär en fjärdedel av luftföroreningarna i stadsområden.
”Maximistraffet på 6 000 bahts böter och återkallelse av deras körkort kommer att tillämpas på de som bryter mot lagen,” sa de. Avdelningen och dess partners har redan kontrollerat mer än 25 000 bilar i år och stoppat 100 från att användas tills deras motorer fixats så att de inte längre släppte ut svart rök. Nästa år kommer trafiklagen att utökas ytterligare så att fordon som släpper ut 30 % eller mer svart rök kommer att straffas, en sänkning från den nuvarande 40 %-regeln. PCD tillkännagav också sitt senaste samarbete med 11 stora biltillverkare inklusive Toyota, Honda och Mazda för att återuppliva en kampanj som heter ”Car Clinic to Reduce PM2.5”.

Enligt kampanjen kan bilägare som har använt sina fordon i över sju år besöka servicecenter över hela landet för att få sina motorer kontrollerade och underhållna till ett rabatterat pris på 20-50 % från 15 november till 28 februari. Cirka 45 000 bilägare har anslutit sig till tidigare upplagor av kampanjen under de senaste två åren, och över 1 900 verkstäder har också deltagit.