Thailands PM2.5-situation rankas bland världens sämsta

30 jan 2567 • Länk till källan

Thailands luftföroreningsnivåer är bland de värsta i världen idag (30 januari) rankade på 20:e plats, enligt data från IQAirs luftkvalitetsindex.
Från och med kl 10 idag är PM2,5-koncentrationen i Bangkok 132 mikrogram per kubikmeter (µg/m3), vilket klassificeras som ”allvarligt”.
Andra områden i Thailand med allvarliga luftföroreningar inkluderar:
Chiang Mai: 165 µg/m3
Khon Kaen: 155 µg/m3
Nakhon Ratchasima: 150 µg/m3
Songkhla: 145 µg/m3
Udon Thani: 140 µg/m3
Buriram: 135 µg/m3
Phuket: 130 µg/m3
Nakhon Sawan: 125 µg/m3
PM2,5 är en typ av luftföroreningar som är särskilt skadlig för människors hälsa. Det kan orsaka andningsproblem, hjärtsjukdomar och cancer.

Även om den thailändska regeringen har vidtagit åtgärder för att ta itu med luftföroreningar, är smogen fortfarande ett stort problem. Bland de åtgärder som genomförts är:
– Förbud mot eldning av jordbruksavfall
– Tillslag mot illegal avverkning
– Incitament för användning av kollektivtrafik och elfordon
Men mer måste göras för att minska luftföroreningarna. Regeringen måste samarbeta med företag och privatpersoner för att öka medvetenheten om problemet och uppmuntra dem att vidta åtgärder för att minska sina utsläpp.
Hälsorekommendationer för människor i områden med allvarliga luftföroreningar är följande:
– Undvik utomhusaktiviteter, speciellt om du har andningsbesvär.
– Bär en mask om du måste gå ut.
– Håll dina fönster stängda hemma.
– Använd en luftrenare när det är möjligt.