Thailands kobror

En kobra är ett fjällbärande kräldjur som är växelvarmt samt köttätare och ibland till och med kannibal. Längden på kobran är varierande beroende på vilken art det är. Kobror lever för det mesta ensamma vid undantag för parning. Den största andelen av kobror lever i klimat som är tropiskt men de lever även i ofördelaktiga områden som bergskedjor och öknar. Kobran kan användas som ett husdjur ifall den placeras i ett terrarium. Det finns även ormtjusare som använder kobror (glasögonorm) till att underhålla. Det är relativt vanligt att vara rädd för ormar och ormfobi är mer förekommande än flera andra fobier.

Kungskobran är världens största giftorm och kan bli upp till 6 meter lång och 3 decimeter bred vid halsen. Eftersom de i allmänhet är slanka väger de sällan mer än 9 kilo. Kungskobrans gift är ett neurotoxin som, på grund av de stora mängder ormen kan producera, kan döda en fullvuxen elefant. Risken att dö vid ett bett är 75 procent.
En vuxen kungskobra är brun med ljusa ränder, medan de unga ormarna är svarta med ljusa fläckar. Hanarna är längre och väger mer än honorna, vilket är ovanligt då hanarna inom de flesta ormarter är mindre än honorna. Kungskobran kan resa en tredjedel av sin kropp från marken vilket innebär att den i vissa fall blir högre än en människa. Liksom andra ormar med namnet kobra, kan även kungskobran breda ut sin hals och på så sätt få den kännetecknande skölden. Ibland kan huvudet vara upplyft 1,5–2 meter över marken.

Kungskobrans föda består i huvudsak av andra ormar, som till exempel bandad krait och glasögonorm. Kannibalism är inte ovanligt. När det är ont om mat livnär den sig även på ryggradsdjur som ödlor. Efter en stor måltid klarar sig kungskobran utan mat i flera månader tack vare en låg ämnesomsättning. Liksom andra ormar luktar kungskobran med sin kluvna tunga, vilken fångar upp doftpartiklar och sänder dessa till en särskild receptor (Jacobsons organ) i gommen. När den uppfattat doften av ett byte fortsätter den att fladdra med tungan för att bestämma riktningen mot bytet. Efter att ha förgiftat bytet sväljer kungskobran helt, men i omgångar och giftet hjälper att bryta ned födan. Kungskobrans gift, som till största delen består av proteiner och peptider, produceras i särskilda spottkörtlar som sitter strax bakom ormens ögon. När den biter sitt byte pressas giftet genom ormens 8–10 millimeter långa gifttänder och in i såret. Trots att giftet är mindre toxiskt än många andra giftormars, är det farligt på grund av den stora mängden gift som ormen kan producera. Giftet kan döda en fullvuxen asiatisk elefant på 3 timmar.

Kungskobrans gift angriper offrets nervsystem och orsakar snabbt svår värk, synrubbningar, yrsel och förlamning. Under följande minuter sker en kardiovaskulär kollaps och offret faller i koma. Strax efter inträder döden på grund av andnöd. Det finns två typer av serum för att bota förgiftning orsakad av kungskobror. Röda korset i Thailand tillverkar en sort och Central Research Institute i Indien ett annat. Båda tillverkas i små mängder och är därför svåra att få tag på.
Kungskobran sägs vara den enda ormen som bygger bo för sina ägg. Honan lägger vanligen 18–50 ägg och det tar 70–77 dagar för äggen att kläckas. Kungskobror parar sig årligen.