Thailändare uppmanas att minska energianvändningen med 10%

• Länk till källan •

Människor uppmanas att minska 10% av sin dagliga energiförbrukning, för att bekämpa inflationen och förslaget kom eftersom thailändare står inför ekonomiska svårigheter som härrör från den utdragna covid-19-pandemin och följderna av den väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina.
Energiminister erbjöd rådet och meddelade att hans ministerium skulle släppa sin resultatrapport i mitten av nästa månad. Han underströk att de nuvarande ekonomiska utmaningarna står inför är globala och att administrationen tittade på flera åtgärder för att minska beroendet av import, särskilt bränsle. Ministern förklarade att en minskning av förbrukningen av bränsle och el med 10% skulle i hög grad hjälpa nationen att spara på energikostnader.

Ministern bad sedan entreprenörers deltagande för att hitta sätt att minska tillverkningskostnaderna och avstå från att orimligt höja priset på sina produkter. Han sa att inflationen i år sannolikt kommer att ligga i intervallet 3% och 5%, med hänvisning till Bank of Thailands prognoser.