Thailand rankas 3:a i världen för flest antal kvinnliga chefer

17 mars 2567 • Länk till källan

Thailand ligger på tredje plats i världen bland 28 länder som undersökts med flest kvinnliga företagsledare, visade en undersökning.
Filippinerna hade det högsta antalet kvinnor i ledande befattningar, enligt undersökningen.
Grant Thornton, ett brittiskt globalt revisionsföretag, sa att undersökningen indikerade att 43 % av de högsta ledande befattningarna i företag i Filippinerna innehas av kvinnor. Förutom Thailand finns även två andra länder från Sydostasien – Malaysia, sjua och Indonesien 10:e – i rankingen.
Undersökningen genomfördes genom intervjuer under fjärde kvartalet 2023 och omfattade 4 891 medelstora företag, varav 90 % av företagen hade 50 till 2 500 anställda. Undersökningen sträckte sig över Asien, Europa och Amerika, med högsta ledande roller definierade från VD och operativ chef till styrelseledamot och ekonomiavdelningschef.
Filippinska företag har konsekvent rankats högt eller nära toppen i undersökningarna, inklusive tvåa 2023, fjärde 2022 och första både 2021 och 2020, sa Grant Thornton.

I Thailand innehas 41 % av de högsta ledande befattningarna av kvinnor. Undersökningen visar att 42 % av thailändska företag har kvinnliga VD:ar eller verkställande direktörer, det högsta betyget bland de 28 undersökta länderna, sa Grant Thornton.
De 10 bästa länderna med den högsta andelen företag med kvinnliga toppchefer är:
1. Filippinerna – 43,1 %
2. Sydafrika – 42,0 %
3. Thailand – 41,0 %
4. Turkiet – 41,0 %
5. Nigeria – 40,6 %
6. Spanien – 40,3 %
7. Malaysia – 39,6 %
8. Australien – 39,6 %
9. Frankrike – 37,9 %
10. Indonesien – 37,4 %