Thailand planerar att öka den vilda tigerpopulationer

• Länk till källan

För närvarande förbereds en ny plan för bevarande av tiger på nationell nivå för att bidra till en stabil återhämtning av den vilda tigerpopulationen.
Institutionen för nationalparker, vilda djur och växtskydd arbetar med flera partner för att upprätta en nationell verksamhetsplan för bevarande av tigrar, som kommer att ersätta den plan som för närvarande finns och träda i kraft 2023-2034. En representant för International Union for Conservation of Nature (IUCN) sa att covid-19-pandemin och oroligheterna i Myanmar har nödvändiggjort rehabiliteringsinsatser för tigerpopulationen i både Thailand och Myanmar. IUCN flyttade budgetar som tidigare tilldelats Myanmar för att öka bevarandeinsatserna i Thailand.

Thailands vilda tigerpopulation uppgår för närvarande till 177, vilket sätter landet bara näst Indien för antalet vilda tigrar och tigrar. Smart Patrol-systemet som implementerats i alla Thailands bevarandeskogar har gjort det möjligt för tigerpopulationen att växa stadigt.