Thailand lanserar ett pappersåtervinningsprojekt för att tillverka möbler av kartong

• Länk till källan

Ett pappersåtervinningsprojekt lanserades i går av industriministeriet och SCG Packaging för att driva BCG-modellen ytterligare.
Industriministeriet och 7 organisationer under dess jurisdiktion har gått samman med SCG Packaging att samla in 8 000 kg använt papper som sedan kommer att återvinnas och bearbetas till en rad produkter som kommer att skänkas till allmännyttan. Några av produkterna är sängar, elevbord och matsalsbord av kartong. Projektet initierades också för att markera 80-årsjubileet av grundandet av industriministeriet.

Industriministeriets ständige sekreterare sa att initiativet följer Bio-Circular-Green-modellen eftersom det minskar pappersanvändning och främjar återvinning. SCG Packaging ansluter sig till detta försök att dra nytta av den cirkulära ekonomin genom att använda sig av dess förpacknings- och återvinningskunnande. Projektets pappersavfallssortering gör det möjligt att beräkna exakta pappersmängder och lagra dem. En effektiv återvinningsprocess gör sedan pappersavfallet till miljövänliga produkter.