Thailand kommer att sälja 80-baht lotter via app från och med dragningen den 16 juni

• Länk till källan •

Regeringen kommer att sälja sina lotter till det officiella priset på 80 baht via Paotang-applikationen från och med dragningen den 16 juni, enligt premiärministerns kansli.
De sa att Paotang var regeringens mjukvaruapplikation som var standard och säker och att det fanns fler än 40 miljoner användare. Den skulle kunna tillämpas för att säkerställa att statliga lotter skulle säljas till det officiella priset på 80 baht. Dessutom skulle det registrera köparnas data och förhindra eventuella problem som annars skulle kunna bli följden av det ändrade ägandet av biljetter. Dessutom kommer appen att informera pristagare om deras vinst och ge dem råd om vinstuttag.

Berörda tjänstemän tog allvarligt på problemet med överprissatta statliga lotter. De hittade betydande antal lotter involverade i den olagliga verksamheten och nästan 9 000 återförsäljare skulle förlora sina kontrakt med regeringens lotterikontor från och med dragningen den 16 maj och framåt. De tilladedes att GLO också förberett butiker i alla distrikt i landet för att sälja lotter till det officiella priset på 80 baht.