Thailand kommer att få 2 nya typer av lotter – helt digitala och semi-digitala

Länk till källan

Regeringslotterikontorets (GLO) styrelse godkände planen att ge ut två nya typer av lotterier – de sexsiffriga (L6) och tresiffriga (N3) lotterierna. Förslaget kom från finansdepartementet.
L6-lotteriet kommer att säljas för 80 baht styck, samma som de lotterier som finns tillgängliga för närvarande, men kommer endast att säljas i digitalt format. En del av dessa lotterier kommer att säljas via Pao Tang-applikationen, sa Lavaron Sangsnit, ordförande i Lotteristyrelsen. N3-lotteriet kommer under tiden att säljas i både digitala och fysiska format. Säljare som säljer fysiska lotter kommer att behöva tillhandahålla dagliga försäljningsdata till GLO digitalt.
Priset på N3-lotteriet har ännu inte fastställts, tillade Lavaron, som också fungerar som Revenue Departments generaldirektör. Han sa att styrelsen och finansministeriet kommer att justera detaljerna för båda nya lotterierna och lämna in planen för godkännande av regeringen.

Separat röstade GLO:s styrelsemöte på fredagen också för att återkalla rättigheterna för mer än 12 000 lotteriförsäljare som har brutit mot reglerna. Hittills har mer än 20 000 säljare förlorat sina rättigheter och mer än 3 miljoner lotter har återtagits.
Styrelsen har gått med på att tilldela 1 miljon av de återtagna lotterna till befintliga säljare via kvotsystemet, medan de återstående 2 miljonerna kommer att säljas via Pao Tang-applikationen, sa Lavaron.