Thailand har det högsta antalet privatägda vapen i ASEAN

• Länk till källan •


Av tio ASEAN-medlemsländer har Thailand det högsta antalet vapen som ägs av privatpersoner, med 10 342 000 vapen som registrerades 2017, enligt Small Arms Survey (SAS).
SAS är ett oberoende forskningsprojekt, beläget vid Graduate Institute of International and Development Studies i Genève, Schweiz. Den tillhandahåller information om alla aspekter av handeldvapen och väpnat våld, som en resurs för regeringar, beslutsfattare, forskare och aktivister, samt bedriver forskning om vapenfrågor.

Över hela världen, 2017, fanns det mer än 800 miljoner privatägda vapen. USA har flest, med 393 347 000 vapen i privat ägo.