Thailand för att tillverka flygbränsle från landets använda matolja

• Länk till källan •

Ett projekt för att tillverka flygbränsle från använd matolja i Thailand får en investering på 10 miljarder baht, enligt petroleumbolaget Bangchak Corporation Plc (BCP). Om allt går enligt plan kan produkten vara tillgänglig att köpa så snart som fjärde kvartalet 2024.
I går skrev tjänstemän från tre företag – BCP, BBGI Plc och Thanachok Oil Light Co – under på pappersarbetet för att förverkliga sin dröm om hållbart flygbränsle (SAF). BCP kommer att inneha en andel på 51% i satsningen, Thanachok Oil Light kommer att inneha 29% och BBGI kommer att inneha 20%. För att satsningen ska bli framgångsrik krävs använd matolja från folket i Thailand. Allmänheten kommer att uppmanas att ta med sig sin använda matolja till 2 000 platser över hela landet, där de antingen kan sälja den till Bangchak eller byta ut den mot mer olja.
Använd matolja kommer också att samlas in från Thailands livsmedelsindustri, inklusive från de många snabbmatsrestaurangerna i kungariket. Livsmedelsindustrin producerar ca 17 miljoner liter använd matolja varje månad, tillräckligt för att producera 1 000 liter biojetbränsle per dag.

Projektet, det första i sitt slag i Thailand, kommer att få en initial investering mellan åtta och tio miljarder baht, sa verkställande direktör och president för BCP Chaiwat. Han sa att BCP arbetar med företag i Italien för att utveckla tekniken för att omvandla använd matolja till flygbränsle. Chaiwat sa att Bangchak redan har ett försprång:
”För det här projektet har BCP fördelen med väte, som är ett ämne som erhålls under destillationsprocessen. Väte kan användas för att rena använd vegetabilisk olja och förvandla den till ”Biojet”-bränsle. Det gör projektet mer ekonomiskt eftersom vi inte börjar om från början.”

Chaiwat sa att den globala efterfrågan på hållbart flygbränsle ökar: ”Om något flygbolag inte använder biojetolja måste de köpa ”koldioxidkrediter”, som kostar 3 000 gånger mer. EU kommer att påskynda användningen av biojetbränsle genom att höja koldioxidskatten från 80-100 euro per ton upp till 200 euro per ton. År 2030 kommer efterfrågan att ha ökat avsevärt.”
I april flög en Airbus A380 i tre timmar med en motor som helt drevs av hållbart flygbränsle tillverkat av förbrukad matolja och andra fetter.