Thailand börjar klassa covid som vanlig influensa från oktober

• Länk till källan •

I en ny utveckling som även de mest optimistiska inte såg komma, kommer Thailand att överträffa den stora majoriteten av länder i Asien, och till och med västra halvklotet, när det gäller att behandla Covid som en endemisk sjukdom.
Från och med oktober kommer det en gång så extremt strikta landet att nedgradera covid till samma kategori som influensaviruset, och effektivt behandla båda på samma sätt.
Efter mer än två år av upprätthållande av strikta regler som syftar till att stävja virusspridningen, har Thailand successivt lättat på sin hållning i år, släppt det mycket kontroversiella Thailand-passet, som sågs som en barriär för de flesta utländska besökare, och upphävde alla maskkrav.
Nu kommer landet att ta ytterligare ett stort steg för att återställa normaliteten.