Thai hälsomyndigheter varnar för att luftföroreningarna kommer att bli VÄRRE i år än förra – särskilt för Covid-patienter

• Länk till källan

Hälsomyndigheterna i Thailand har pekat på en värre situation denna svala säsong för luftföroreningar relaterade till PM2,5 – partiklar i luften.
Det kommer att bli värre i år och personer med underliggande hälsotillstånd och de som får Covid-19 är särskilt utsatta. Men varken hälsominister Anutin eller CCSA talesman Dr Opas sa vad regeringen planerade att göra åt det. Anutin, även DPM, säger att under de kommande 2-3 månaderna bör människor fortsätta att bära masker för att skydda mot Covis och PM2.5. Vanliga masker ger ett visst skydd mot luftföroreningar men N95-masker är bäst. Han sa att det skulle hjälpa att arbeta hemifrån, samåkning och kontrollera fordonsutsläpp.

Dr Opas sa att detta år skulle bli värre än förra av två skäl. Förra året var det en lockdown och i år skulle atmosfäriska förhållanden förvärra problemen avsevärt. Han varnade människor med tillstånd som hjärtsjukdomar, luftvägsproblem, njur- och hudåkommor att ta särskild hänsyn. Han sa också att eftersom Covid liknar influensa i vissa avseenden skulle tillståndet förvärras av PM2,5.