Thai aktivist fick ett år för att ha avslöjat detaljer om sitt sexliv bakom galler

• Länk till källan •

Appellationsdomstolen fastställde brottmålsdomstolens ettåriga fängelsestraff, utan uppskov på tisdagen, som dömde den politiska aktivisten Ekachai för att ha berättat om sina sexuella upplevelser i fängelse på sin Facebook-sida.
Den 47-årige politiska aktivisten dömdes för brott mot databrottslagen genom att sprida obscent material. Efter hans fällande dom ansökte Ekachais släktingar om borgen i avvaktan på ett överklagande till Högsta domstolen.
Brottsdomstolen, som fastställde hovrättens dom, beslutade dock att hänskjuta borgensansökan till Högsta domstolen för prövning, vilket kan ta ca två dagar.

Ekachai har eskorterats till Bangkoks häktningsfängelse medan han väntar på beslutet om borgensansökan. Han är varit känd för sitt engagemang i ett brett spektrum av politiska frågor, framför allt en kontroversiell samling lyxklockor som vice premiärminister Prawit Wongsuwan påstod sig ha lånat av en död vän.