Thai Airways redovisar 55 miljarder baht i vinst 2021 efter rehabiliteringsplan

• Länk till källan

Thailands flaggbolag Thai Airways International (THAI) noterade en nettovinst på 55,1 miljarder baht 2021, och återhämtade sig från en massiv nettoförlust på 141 miljarder baht 2020.
Resultatet utgjordes dock av vinster från skuldomstrukturering snarare än flygintäkter. Det skuldtyngda flygbolaget rapporterade att det tjänade ca 62 miljarder baht 2021 på sin skuldomstruktureringsprocess, som godkändes av Central Bankruptcy Court i juli 2020.

Tillförordnad chefen för finans och redovisning, sa att Thai Airways har återupptagit sina internationella rutter i Asien, Europa och Australien sedan fjärde kvartalet 2021 i linje med återöppningen av Thailand.