Tempel offrar sitt kapell och en paviljong för att skydda djur från översvämning

Kapellet och en paviljong vid Kai Tia-templet, i Krasaeng-distriktet i Sam Kok i Pathum Thani-provinsen, har tillfälligt förvandlats till ett skydd för sex bufflar, en ko, fjäderfä och grisar, efter att templet hamnat i meterdjupt översvämningsvatten.

Templets abbot berättade att det hastigt blev nödvändigt att evakuera alla djuren till högre mark, där kapellet och en paviljong ligger, eftersom översvämningsvatten sprängde vallen och översvämmade tempellområdet. Alla djuren är donerade till templet, så att de kunde ge dem till behövande bönder för att tas om hand.
Abboten sa också att han letar efter en bättre plats att hålla alla djuren. Trots översvämningarna kan munkar i templet fortfarande gå ut ur templet för att ta emot allmosor från allmänheten, även om det kan vara mindre bekvämt än normalt.