TAT lanserar nya kampanjer för att vitalisera turistsektorn

• Länk till källan

Thailands turistmyndighet (TAT) har tillkännagett ännu en kampanj för att vitalisera Thailands turistsektor och ekonomi.
TAT-guvernören har tillkännagett öppnandet av kampanjen ”Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters”, som signalerar början på TAT:s strävan att återuppliva turistindustrin. Han sa att TAT har utvecklat en ”DASH”-metod för att vägleda hela byrån mot målet att förnya turistsektorn. Enligt TAT-guvernören ska kampanjen lyfta fram landets mjuka makttillgångar genom riktlinjerna, som inkluderar mat, film, mode, festival, kamp, ​​musik, museum, mästare och meta. Samtidigt kommer TAT att lansera programmet ”Amazing Thailand Workplace Paradise”, med målet att göra Thailand till den bästa destinationen i världen för distansarbetare. Kampanjen förväntas få positiv respons på grund av den ökade aktiviteten för distansarbete till följd av covid-19-pandemin.

TAT förutspår att turistnäringen kommer att generera omkring 1,28 biljoner baht och attrahera upp till 10 miljoner internationella ankomster i år. Den inhemska marknaden förväntas under tiden generera 656 miljarder baht, med 625 miljarder som förväntas komma från den internationella marknaden.