Talmannen klagar över för mycket ”taktik” i parlamentet

• Länk  till källan

Talmannen för Thailands representanthus har klagat över oppositionens parlamentsledamöter som taktikspelar i parlamentet, vilket har gjort att kammarmöten plötsligt avbröts på grund av bristen på beslut.
Samtidigt som han erkände att taktiken har använts tidigare av oppositionen, för att komma tillbaka till makten, sa han att han anser att den använts för ofta under den senaste månaden, till den grad att bilden och förtroendet av parlamentet som helhet kan vara fläckad. Han observerade att problemet vanligtvis uppstod på kvällen, eftersom några parlamentsledamöter lämnade kammaren mitt under ett möte eller att de som var närvarande medvetet avböjde att deklarera sin närvaro genom att vägra att sätta in sina ID-kort vilket medförde att man inte var tillräckligt många för att fatta beslut.
När det gäller idén att hålla möten på fredagar, förutom onsdagar och torsdagar, som flera parlamentsledamöter motsätter sig på grund av behovet av att besöka sina valkretsar, sa Chuan att han har föreslagit att onsdags- och torsdagsmötena förlängs med 2 eller 3 timmar, så det inte skulle behöva vara ett möte på fredagar.

Samtidigt som han medgav att parlamentsledamöter måste träffa sina väljare, insisterade han på att delta i parlamentsmöten är en parlamentsledamots plikt, eftersom de måste debattera och anta lagar.
Chuan sa också att han kommer att diskutera frågan med Pheu Thai partiledare Chonlanan Srikaew, när Royal Gazette tillkännager hans formella utnämning som oppositionens ledare.