Suvarnabhumi sätter upp QR-kod för passagerare för att undvika förvirring, överbeläggning

• Länk till källan •

Suvarnabhumi Airport lade på onsdagen upp en QR-kod vid bagagehämtningszonen för passagerare så att de kan få information om vilken disk de ska gå till för att träffa personalen på hotellen de bokat med.
Flygplatsdirektören sa att ändringen syftade till att minimera trängseln vid den internationella passagerarterminalen orsakad av en hög volym av ankomster enligt Test & Go-schemat under rusningstid. Det skulle också minska förvirring och trängsel efter att passagerare inte kunde hitta sin hotellservicedisk.
På måndagen utökade flygplatsen antalet diskar från 8 till 17 – för att ge service till kunder på över 400 hotell som nu är ordnade i alfabetisk ordning – och lade till en extra bagagekarusell för varje flygning för att jämna ut passagerarflödet.
”För att informera allmänheten om det nya QR-kodsystemet visas en infografik på TV-skärmar vid bagagekarusellen för internationella ankomster.

Flygplatsen har också sagt till flygbolagen att instruera sina passagerare innan de landar att använda QR-koden”, sa han.
”Dessutom har vi etablerat två PR-bås – vid utgång B och C – med tjänstemän som ger information om hur man använder koden”, tillade han.