Storkar har tagit över mangofarm i Ang Thong, ägaren lägger ut den till försäljning

Ägaren till en mangoplantage kastar in handduken efter att hennes gård översvämmats av storkar. Den 20 hektar stora gården i centrala Ang Thong-provinsen är nu ute till försäljning, och ägaren säger att gården inte längre kan fungera tack vare de nya invånarna.
Fåglarna kom för 3 år sedan, enligt vad ägaren berättade och nu är odlingen hem för tiotusentals asiatiska näbbstorkar. Hon sa att de häckar i nästan varje mangoträd på fastigheten och som ett resultat skadas frukten. Hon säger att hon förlorar en halv miljon baht i intäkter per år på grund av fåglarna och tvingas nu sälja sin mark.


När storkarna först anlände sökte Kannikar hjälp från Department of National Park, Wildlife and Plant Conservation, som föreslog att hon skulle hugga ner alla mangoträd så att fåglarna inte skulle ha någonstans att rasta. Hon försökte ta bort några träd, men strategin fungerade inte och storkarna har till och med ökat i antal. De kraftiga regnet under monsunsäsongen har resulterat i att några av storkarna har byggt sina bon på hennes hustak och fyllt huset med lukten av deras spillning.
Presidenten för Bird Conservation Society of Thailand beskrev hur dessa storkar som vanligtvis är flyttfåglar i centrala börjat stanna året runt eftersom många risfält är fulla av sniglar och andra matkällor. Risbönder gillar fåglarna eftersom de äter sniglarna som skadar deras risskörd, förklarar han. Men fruktplantager ser dem som skadedjur eftersom deras sura spillning kan döda fruktträd.

De sa också att dessa storkar är en skyddad art, och att döda en kan leda till böter på 40 000 baht och upp till 4 års fängelse, så andra metoder måste användas för att jaga bort dem. Ibland använder fruktodlare vattenspridare, starkt ljus och hängande begagnade CD-skivor i träden för att skrämma fåglarna.