Stigande Mekong-flod föranleder översvämningsförberedelser

• Länk till källan •

Mekongfloden stiger stadigt och samhällen längs dess stränder varnas för att det är dags att förbereda sig för eventuella översvämningar.
Sedan början av denna månad har vattennivån stigit 10-15 centimeter per dag, av kontinuerligt regnande. På tisdagsmorgonen var älven ca 6 m hög, 3 m under flodstrandskanten, vilket är 9 m, myndigheternahar börjat noggrant övervaka nivån. En varning har utfärdats till samhällen längs flodstranden i distrikten Muang, Ban Phaeng, Tha Uthen och That Phanom om att förbereda sig för översvämningar, vare sig det beror på mycket regn eller den stigande flodnivån.

På begäran av borgmästaren i Nakhon Phanoms kommun fångar från Nakhon Phanoms centralfängelse med tjänstemän arbetat med att förebygga och mildra katastrofer och stärka översvämningsväggar och rensa avloppen. Fyra stora vattenpumpar har installerats längs flodstranden, utöver de befintliga, för att hjälpa till att pumpa ut översvämningsvatten i floden och skydda samhällen längs floden.