Songkhla kyllager i trubbel efter att fläsklager inte registrerats

• Länk till källan

Mer än 200 000 kilo fryst fläsk hittades lagrat i ett hyrt kyllager i södra Songkhla-provinsen, sa källor på torsdagen.
Upptäckten kommer mitt i en kraftig ökning av priserna på fläsk efter ett misstänkt utbrott av den mycket smittsamma afrikanska svinpesten (ASF), vilket ursprungligen förnekades av relevanta myndigheter. Tjänstemän fann ett Songkhla kyllager, där 200 000 kg fryst fläsk hade misslyckats med att rapportera sitta lager vilket krävdes efter handelsministeriets order den 10 januari.
Songkhlas handelschef sa att rättsliga åtgärder skulle vidtas mot kylförvaringsägaren Piti Seafood. Företaget hävdar att det inte var medvetet om ministerordern, tillade hon. Emellertid klargjorde tjänstemannen att inget åtal för hamstring skulle väckas mot företaget eftersom dess register visade på regelbunden distribution av fläsk från dess kyllager.
Handelsministern har beordrat departementstjänstemän att utföra kontroller av fläsklager vid kyllager i provinser över hela landet. Ägaren till ett kyllager som inte korrekt rapporterar mängden fryst fläsk vid sina anläggningar riskerar fängelse i ett år eller böter som inte överstiger 20 000 utöver en dagsbot på 2 000 tills de kan uppfylla kravet. Den som upptäcks hamstra varor riskerar ett fängelsestraff på upp till sju år, maxböter på 140 000, eller båda.

Centralkommittén för priset på varor och tjänster ställde nyligen krav på att uppfödare av 500 grisar eller fler och personer som har eller lagrar minst 5 000 kilo fläsk ska rapportera volym och pris var sjunde dag, från och med den 10 januari och framåt.
I Songkhla ledde provinsguvernören på torsdagen ett team av tjänstemän, inklusive den lokala polisen, för att inspektera ett kyllager i Chana-distriktet efter ett tips om att en enorm mängd griskött hamstrades där. Totalt hittades 201 650 kg fläsk till ett värde av över 50 miljoner i kylförrådet. Fläsket var kopplat till ett företag i södra Phatthalung-provinsen.

Samtidigt i Bangkok genomfördes liknande kontroller av ett team av tjänstemän från handelsministeriet ledda av permanente sekreterare. Ministeriets tjänstemän och polisen från Consumer Protection Police Division inspekterade Pitcha Meat Groups kyllager i Min Buri-distriktet men de fann inget misstänkt.