Skolorna öppnar igen den 17 maj trots nya covid-fall

Länk till källan •

Skolor kommer att öppna igen som planerat den 17 maj för undervisning på plats trots oro över antalet Covid-19-infektioner, enligt Office of the Basic Education Commission (Obec).
Obec är fast besluten att gå vidare med öppnandet av den nya terminen efter att ha träffat skoldistriktsdirektörer och rektorer från hela landet. Igår sa Obecs generalsekreterare att mötet diskuterade och bedömde skolornas beredskap att öppna igen. Han insisterade på att öppningsdatumet den 17 maj för den första terminen av läsåret fortfarande står sig. ”Det blir inget uppskov”, sa han.
Obecs generalsekreterare sa att han har gett skolor i uppdrag att huvudsakligen genomföra lektioner på plats. Däremot kan distansutbildning eller andra undervisningsmetoder eller en kombination av online- och andra metoder vara ett användbart alternativ. Grundregeln är att klasser på plats måste strikt överensstämma med covid-fria krav utfärdade av folkhälsoministeriet. Förberedelserna måste ta hänsyn till hälsosäkerhetsfrågan i samband med att förbereda byggnader, undervisningsmetoder och lärare för den nya terminen. Utbildningszonens kontor är skyldiga att noggrant övervaka skolor i sina områden och förbereda dem för eventuella kriser som härrör från pandemin efter återöppning.

Han sa att beredskapsnivåerna varierade. Mer benägna att drabbas av krisen är små skolor med 120 elever eller färre. Vissa av dessa statliga skolor har brist på lärare. I många fall ersattes inte pensionerade lärare.
Han har gett skolzonskontor i uppdrag att kartlägga små skolor och ta reda på hur många som inte har tillräckligt med lärare. Andra skolor med överskott av lärarpersonal kan bli ombedda att omplacera lärare till skolor som drabbats av brist.