Seniortjänstemän att få skattefinansierade iPhones

• Länk till källan

Thailands kabinettssekretariat har anslagit ca 2,6 miljoner av skattebetalarnas pengar för att köpa 111 iPhones till sina högt uppsatta tjänstemän, med hänvisning till effektivitet och god förvaltning, men också dragit till sig betydande offentlig kritik.
Premiärminister som är berättigad att ta emot en som chef för regeringen, har avstått från detta särskilda privilegium.

Efter att upphandlingsdokumentet blev viralt och väckte kritik på tisdagen, förklarade en rådgivare på premiärministerns kansli att erbjudandet om smartphones som utfärdats till kontorets chefer kommer att ändras, därav köpet.