Reseförbud och restriktioner upphävda för dem som reser från afrikanska länder

• Länk till källan

Thailand häver sitt reseförbud för de åtta afrikanska länder som ansågs löpa hög risk för Omicron-varianten när den muterade stammen först upptäcktes.
Restriktionerna för dem som reser från andra afrikanska länder kommer också att hävas. De reviderade åtgärderna träder i kraft den 11 januari. Resenärer från afrikanska länder kommer inte längre att behöva genomgå 14 dagars karantän. Restriktionerna infördes av den thailändska regeringen som en nödåtgärd som svar på uppkomsten av Omicron-varianten.
Sandbox-programmet kommer att vara öppet för alla vaccinerade resenärer, oavsett vilket land de rest från. De som är ovaccinerade måste genomgå 10 dagars karantän.

Under dagens CCSA-pressbriefing sa den biträdande talespersonen för utrikesministeriet.
”Internationella resenärer från alla länder kan komma in i Thailand samtidigt som de genomgår samma åtgärder.”