Regeringstjänstemän beordrades att arbeta hemifrån, den privata sektorn uppmanas följa efter

• Länk  till källan • Nyinsatt •

Folkhälsoministeriet meddelade att regeringstjänstemän har beordrats att arbeta hemifrån efter nyårshelgen och att den privata sektorn ”ombeds att följa efter” för att skydda sina anställda.
Skolor kan också möta en återgång till onlineutbildning i ett försök att kontrollera spridningen av Omicron-varianten. En talesperson från ministeriet sa att trots tidiga studier som visar att Omicron kan leda till lindrigare sjukdom, måste nya fall hållas till ett minimum för att undvika att påverka Thailands återöppning.
”Ministeriet har en policy för regeringstjänstemän att arbeta hemifrån efter nyår för att förhindra spridningen av viruset. Den 4 januari, första arbetsdagen efter helgen, tar vi en ny titt. Regeringen har lett ansträngningar för att vidta försiktighetsåtgärder mot Covid-19 och det är bäst om den privata sektorn följer efter.”
Rapporterna om att man erkänner att spridningen av Omicron är praktiskt taget oundvikliga över nyårshelgen men är särskilt oroad över barn under 12 år. Eftersom de inte är vaccinerade löper de en ökad risk att smittas av viruset och sprida det. Han sa att sjukhus som drivs av Bangkok Metropolitan har ombetts att förbereda sig för barnpatienter, och tillade att privata sjukhus också kan bli ombedda att ta hand om barn med svåra symtom. Beroende på hur allvarlig ökningen är, kan skolor återgå till onlineutbildning.
”Vi kommer att titta på faktorer som kan leda till infektioner innan vi kan besluta om skolbarn kommer att fortsätta studera online.”

Samtidigt har fler fall kopplats till ett kluster av infektioner som rapporterats i den nordöstra provinsen Kalasin. Utbrottet utlöstes av ett par som återvände från Belgien den 10 december och testade negativt vid ankomsten. De fortsatte med att träffa vänner och besöka ett antal arenor, innan de sedan testade positivt med Omicron-varianten. Under de senaste 24 timmarna har Kalasin rapporterat 54 nya infektioner. Totalt har 173 infektioner nu spårats till paret. Av dessa har 66 bekräftats som Omicron, medan resultaten väntar på resten.