Regeringen planerar att samla in data, kombinera turismdatabaser

• Länk till källan

I ett försök att organisera data och stärka turismen för framtiden, tittar statliga myndigheter på möjligheten att slå samman databaserna för turismrelaterade myndigheter, företag och organisationer.
De planerar att skapa en enhetlig databas för att samla all information i ett organiserat system. En kampanj lanserades med stöd av Department of Tourism, Provincial Administration och Health Service Support som var och en skrev på ett avtal om att skapa en sammanslagning av sina databaser. Sammanslagningen av data syftar till att börja med tjänstesektorn först. Databasen kommer också att gynna folkhälsan och säkerheten, eftersom anläggningar som är involverade i turism i allmänhet håller högre hälsostandarder under Covid-19-pandemin, så att integrera all deras data kommer att ge en mer enhetlig metod för att upprätthålla hälsosäkerhet i hela Thailand.

Generaldirektören för Department of Tourism sa att det första steget i projektet kommer att fokusera på hemvistelser och liknande boende, samt spa- och massageföretag som alla behöver certifieras för Covid-19 säkerhetsstandarder. När regeringen väl har samlat in, bearbetat och standardiserat all data från alla olika databaser, är planen att låta myndigheter fortsätta att samla in sina data till en centraliserad turismdatabas som sedan kommer att stödja återhämtningen och tillväxten av den misshandlade turistnäringen under pandemin, och efter i en post-Covid-19 värld.