Regeringen kräver priskontroll på COVID-testkit

• Länk till källan

Myndigheter har beordrat byråer för kommersiella angelägenheter att reglera prissättningen av covid-19-antigentestkit för hemanvändning (ATK), eftersom ökad efterfrågan bland fall med toppar leder till prishöjningar.
Biträdande regeringstalespersonen sa att premiärminister general Prayut beordrade handelsministeriet att reglera försäljningen av självkontrollerande enheter för att förhindra prisökningar. Ministeriet har instruerats att vidta åtgärder för att sänka detaljhandelspriserna för dessa kit, för att säkerställa allmänhetens tillgång till dnna viktiga sjukdomsscreening som kan hjälpa till att rädda liv. Regeringen ber också säljare att inte dra fördel av situationen och att vara rättvisa mot sina kunder.