Regeringen har som mål att plantera fler mangroveskogar för att minska luftföroreningarna

• Länk till källan

Regeringen ser ökningen av mangroveskogsmark som en effektiv åtgärd för att bekämpa luftföroreningar.
Premiärministern har beordrat ministeriet för naturresurser och miljö att hitta lämpliga områden för skogsplantering och samtidigt skapa en övergripande plan för att ta itu med problemet med säsongsbetonad smog. Ministern för naturresurser och miljö träffade i morse premiärministern för att diskutera restaurering och utbyggnad av mangroveskogar i Thailand, i ett försök att mildra luftföroreningarna. På mötet har premiärministern beordrat Department of Marine and Coastal Resources (DMCR) att hitta lämpliga marker för plantering av mangroveskogar, eftersom de kan bidra till att förhindra att strandlinjen drar sig tillbaka samtidigt som den absorberar 3-4 gånger volymen koldioxid.

När det gäller den säsongsbetonade ansamlingen av PM 2.5 luftburna partiklar, som vanligtvis sker på vintern, har premiärministern beordrat Pollution Control Department (PCD) att utfärda förebyggande och åtgärdsplaner mot smog och att kommunicera med allmänheten på ett proaktivt sätt.