Regeringen godkände över 1,4 biljoner baht i ny upplåning för 2022

• Länk till källan •

Regeringen godkände denna vecka 1,41 biljoner baht i ny upplåning för innevarande räkenskapsår till september, upp från sin tidigare plan på 1,36 biljoner baht.
Biträdande regeringens taleskvinna förklarade att den extra upplåningen är en del av en bredare skuldhanteringsstrategi för att minska den offentliga skulden till 62,76 % av bruttonationalprodukten (BNP). Detta skulle hålla det långt under taket på 70%. I februari uppgick Thailands statsskuld till 60,17 procent av BNP. Hon klargjorde vidare att den nya skuldstrategin inkluderar ett lån på 10 miljarder baht till den nationella oljefonden för att hålla de inhemska bensinpriserna stabila utan att påverka levnadskostnaderna.

Talskvinnan sa att regeringen också avser att spendera 29,3 miljarder baht på att omstrukturera statsskulden som förfaller detta räkenskapsår, vilket kan inkludera internationell upplåning. Administrationen ska spendera ytterligare 39,4 miljarder baht på investeringsprojekt.