Regeringen förlänger visum för utländska Muay Thai-studenter till 90 dagar

13 jan 2567 • Länk till källan

Den 12 januari sa ordföranden för Taekwondo Association of Thailand att ett förlängningsvisum för utlänningar som studerar Muay Thai för att stanna från 60 till 90 dagar godkänts av regeringen.
”Mötet drog slutsatsen att den thailändska regeringen ska bygga standarder för Muay Thai genom att inrätta utbildning och ge officiella certifikat för att vara en Muay Thai-instruktör utomlands. Det anses skapa värde för Muay Thai-personal i Thailand,” sa ordföranden.
Vidare skulle den thailändska regeringen bevilja ett särskilt visum för utlänningar som är intresserade av och önskar studera Muay Thai så att de kan stanna under en längre period från 60 till 90 dagar. Den thailändska regeringen publicerade också en officiell Muay Thai-webbplats, Now Muay Thai, som en kanal för utlänningar att fritt välja sitt Muay Thai-gym var som helst i Thailand.
För att vara en internationell Muay Thai-instruktör måste man beviljas ett officiellt certifikat och klara ett prov från den thailändska avdelningen för kompetensutveckling, sa ordföranden.

Det exakta datumet för den förlängda visumstarten gavs inte omedelbart och kommer att bero på det thailändska kabinettet och sedan ett formellt uttalande i Royal Gazette men det förväntas vara inom en mycket nära framtid.