Regeringen avvisar påståenden om överutnyttjande av budget

• Länk till källan •

Uttalandet gjordes av finansminister Arkhom som svar på oro över landets budgetunderskott och ökande offentliga skulder.
Han uppgav att regeringen för närvarande håller på att utarbeta sin finansbudget för 2023 för att minska budgetunderskottet. Han försäkrar att finansministeriet och Thailands centralbank arbetar tillsammans för att upprätthålla finanspolitisk stabilitet. Finansministern konstaterade också att landet inte är i stagflation eftersom ekonomin fortfarande expanderar trots stigande kostnader. Han uttryckte dock oro för att stigande kostnader skulle minska den inhemska konsumtionen och betonade vikten av att genomföra inkomstreformer för att skydda landets ekonomi.

Finansministerns kommentarer stämmer överens med rapporter om att landets offentliga skuld i förhållande till BNP var 60,17 procent i februari. BNP-taknivån är satt till 70 procent.