Regeringen är övertygad om att nytt program kommer att utrota illegala droger i Thailand

Länk till källan

Thailand har länge varit plågat med en historia av drogmissbruk. Kungariket har hårda straff för dem som ertappades med att inneha, ta eller sälja illegala droger.
Media skriver berättelse efter berättelse om Yaba-drivet kaos, drogmisshandel och olaglig handel med narkotika tillägnad odling, tillverkning, distribution och försäljning av förbjudna läkemedel. Regeringen är dock optimistisk att den kan utrota den illegala användningen av narkotika efter framgången med ett nyligen genomfört drogprogram i den nordöstra Nong Bua Lam Phu-provinsen. Planer är på gång att använda den som en modell för andra samhällen.
Provinsguvernör Suwit rapporterade att programmet ”förändring för gott” som har testats i Nong Bua Lam Phu under de senaste tre månaderna, omfattar förebyggande av droger, bekämpning och rehabilitering. Den samlar partners från alla nivåer i samhället, från provinsen till grannskapet.
Under programmet har ratchasi (lejonkungen) lådor med en QR-kod som community-medlemmar kan använda för att lämna in drogklagomål eller tips installerats över hela provinsen. Lokala ledare, brottsbekämpande tjänstemän och hälsovolontärer arbetar i team för att screena drogmissbrukare med psykiska tillstånd och svara på narkotikarelaterade incidenter.

Resultaten har varit imponerande. Under de senaste tre månaderna har programmet identifierat 2 044 narkotikamissbrukare, 389 handlare och 320 personer som lider av psykisk ohälsa till följd av drogberoende. Programmet undersökte också 3 783 statliga tjänstemän knutna till 76 statliga organisationer i provinsen, hittade 43 tjänstemän som var missbrukare och skickade dem till rehab.
Programmet klassificerade narkotikamissbrukare i tre grupper, och de i de gröna och gula grupperna fick behandling och rehabilitering i sina samhällen, medan de i den röda gruppen behandlades på sjukhus. Framgången för programmet har varit så stor att regeringen planerar att främja det i andra delar av landet, med en budget på 994 miljoner baht öronmärkt för att utbilda 100 000 människor i hur man kan nå ut till missbrukare och skicka dem till rehab.

Regeringen initierade drogbekämpningsuppdraget ”Re X-Ray” som en åtgärd för att minska droganvändningen i landet den 31 oktober förra året. Uppdraget syftar till att gripa 120 000 narkotikamissbrukare och handlare i hela landet.
Men bevisen finns i puddingen och om regeringen kan klara det i hela landet återstår att se.