Larmar om torka – vattenbilar sätts in för byar

 • Länk till källan

Oron över möjlig svår torka i år ökar efter att Landsvägsavdelningen (RRD) beordrade sina kontor över hela landet att förbereda vattendistribution för landsbygdsbor.
Avdelningen instruerade också provinskontoren att kontrollera vägar längs reservoarer och bevattningskanaler på grund av rädsla för att de skulle kunna avta på grund av sjunkande vattennivåer. RRD tillkännagav på sin hemsida att provins- och distriktskontor kommer att samarbeta med provinsförvaltningar över hela landet för att distribuera vattenbilar för att förse bybor i torkade områden. De instruerade också RRD-tjänstemän att kontrollera alla landsbygdsvägar längs reservoarer och bevattningskanaler för sprickor och andra tecken på sättningar som orsakar sjunkande vattennivåer.
Skyltar för att varna bilister kommer att sättas upp längs vägar som befinns vara i riskzonen för sättningar.

Avdelningen beordrade också kontoren att vara i beredskap för att omedelbart reparera vägar om de drabbas av sättningar. Vägar som repareras efter sättningar måste kontrolleras regelbundet för ytterligare skador på grund av torka, tillade de.
Meteorologiska avdelningen varnade förra månaden för att årets torka kommer att bli ännu allvarligare än torkan 2019 och 2020. Torkförhållandena drivs av rekordhöga temperaturer över hela landet.