Publiknande matställen ska stängas på nivå 4 av COVID varning

• Länk till källan

Folkhälsoministeriet höjde sin varningsnivå för covid-19 till nivå 4 vilket kommer att resultera i stängning av restauranger som liknar pubar och barer samt spritlokaler.
Vice premiärministern och folkhälsominister Anutin tillkännagav nivå 4-varningen för covid-19 och sa att den sannolikt skulle leda till begränsning av alkoholkonsumtionen eftersom det var en huvudfaktor för utbrott. Han avböjde att svara om en stängningsåtgärd skulle vara nödvändig under det värsta scenariot och sa att folkhälsoministeriet införde åtgärder för att skydda människor.
Han sa att behandlingen av covid-19-patienter främst skulle göras via hemisolering (HI) och samhällsisolering (CI) för att spara sjukhussängar för kritiskt sjuka patienter. Han sa också att regeringen förlängde tidsfristen för ankomsten av de resenärer som tidigare hade ansökt om det nu avbrutna systemet för inresa till Test & Go-land. Den nya deadline är den 15 januari istället för den 10 januari.

Besökarna måste ha en sjukförsäkring som krävs av regeringen. Tjänstemän fann tidigare att vissa besökare visade falska försäkringsdokument eller köpte otillräckligt försäkringsskydd och att några sjuka besökare vägrades gå in i regeringens behandlingssystem, sa Anutin.