Prayut vill att regeringsbyggnaden ska ha högre staket

• Länk till källan

Premiärminister Prayut har beordrat att staketet runt regeringshuset ska höjas.
Stängslet är nu ca 2 m högt på grund av upprepad höjning av den intilliggande vägytan de senaste åren. Premiärministern rekommenderade att den skulle vara tre till fyra meter hög, sa en informerad källa. Tjänstemän från avdelningen för offentliga arbeten och stadsplanering har påbörjat förberedelserna för arbetet, med en kartläggning av det nuvarande staketet.

De blev tillsagda att se till att utsikten över regeringsbyggnaden inte blockeras av stängslets höjd.