Polisen föreslår att matkurirer ska bära numrerade jackor för olyckskontroll

• Länk till källan

Då skulle de lättare kunna vidta rättsliga åtgärder mot alla trafikförseelser som de gjorde, inklusive körning mot rött ljus och körning på fel sida och användning av gångvägar, sa polisen.
Poliskontoret föreslog att mat- och bud-bärare skulle bära numrerade jackor för att uppmana dem att följa trafikreglerna eftersom de har varit inblandade i många trafikolyckor.
Biträdande kommissarie för poliskontoret sa att det skulle underlätta utredningen av trafikolyckor.
Han sammankallade representanter för relevanta statliga organisationer, kurirer och trafiksäkerhetsnätverk till ett möte för att diskutera sätt att minska trafikolyckor orsakade av hänsynslösa transportörer på motorcyklar. Mötet följde på många klagomål från allmänheten på matbudens riskabla körvanor.

Jackorna på bud från olika företag visade redan olika färger för enkel identifiering. Numrerade jackor skulle ytterligare underlätta identifieringen av budbärare inblandade i trafikolyckor, sa de.