Plankton angriper Rayongs strandvatten

• Länk till källan •

Ett stort område med algblomning sågs vid Leam Mae Phim Beach, Klaeng, Rayong. Enligt lokala invånare började havsvattnet bli grönt den 1 oktober. Nirat Muang Klaengs Facebook-fansida rapporterade detta fenomen i söndags.
En undersökning visar att havsvattenkvaliteten, mätt från ett prov som tagits från stranden, fortfarande är säker enligt mätbara och lagliga standarder. Ett forskningscenter sa att vattenfärgsförändringen kan orsakas av Noctiluca Scintillans, en plankton som finns i en årlig blomning längs östra kusten. Detta plankton orsakar en förändring i havsvattenfärgen och en stark lukt. Den producerar dock inga biotoxiner i vattnet, vilket leder till en säker nivå på vattenkvaliteten.
”Den marina och kustnära miljön anses vara värdefulla resurser och varje invånare är ansvarig för havs- och kustbevarande”, sa ministern för naturresurser och miljö