Phukets internationella skola har synpunkter mot att ett slakteri byggs i närheten

• Länk till källan

På tisdagen skickade en internationell skola på Phuket in en petition till provinsens guvernör mot att ett slakteri byggs inom 400 m från skolan.
De hävdade att bygget av slakteriet skulle ha ”långsiktiga miljöeffekter” på människor i området. Slakteriet planeras ligga 300-400 m från skolan. En rapport från Phukets PR-avdelning sa att skolan och området där slakteriet är planerat att byggas båda ligger nära ett naturreservat. Phukets viceguvernör sa att han skulle skicka framställningen till provinsens boskapskontor, och byggandet av slakteriet kommer att diskuteras vid ett senare möte. Han tillade att framställarna inte behöver vara oroliga.
”– innan ärendet läggs fram för miljönämnden måste bygget klara en miljökonsekvensbeskrivning”.

Vice guvernören sa att relevanta intressenter kommer att underrättas. Den internationella skolan som lämnade in ansökan är United World College Thailand, en internatskola. Slakteriet planeras att byggas på tre till fyra rai.