Pattaya vägmarkeringar fick ett nytt lager färg

• Länk till källan

Staden skickade ut tekniska avdelningsteam för att måla om vägar för att stärka trafiksäkerheten.
Ingenjörsavdelningens team förbättrade bleka gatumarkeringar vid Central- och Sukhumvit-vägarna den 24 januari för att förbättra säkerheten. Trottoarmarkeringarna hjälper förare som använder förbifartstunneln på centralvägen att följa rätt körfält och lagar.

Arbetet bromsade inte trafiken särskilt mycket, eftersom det gjordes mitt i natten och mellan rusningstiderna på dagen.