Pattaya strandduschar och fler parkeringsplatser kommer i juli

 • Länk till källan • Nyinsatt

Borgmästare Poramet rapporterade att vägföryngrings- och försköningsprojektet längs Pattaya Beach kommer att vara 100 % färdigt i juli i år.
Han rapporterade om framstegen för det pågående förbättringsprojektet för trottoarer på Pattaya Beach och sa att staden har arbetat hårt för att förbättra vandringslederna på båda sidor om Beach Road. Som en del av saligförklaringsprojektet har staden installerat ljus och satt upp minst fyra duschserviceställen för att underlätta för både invånare och turister. Istället för att bygga toaletter implementerades alternativa lösningar på grund av miljöhänsyn och i överensstämmelse med bestämmelser som fastställts av Marine Department.
För att minimera störningar för trafikanterna har staden valt att använda asfaltbetonggjutning för gångvägskonstruktionen, vilket anpassar det till det pågående byggarbetet på Thepprasit Road. Byggprocessen är indelad i 11 zoner, vilket gör att varje zon kan arbeta på en två meters sträcka åt gången. För närvarande har entreprenören slutfört förbättringen av gångvägen i zon A och B. Fokus har flyttats till beläggning av gångvägsplattor i zon C. Samtidigt har entreprenören påbörjat arbetet med att riva de gamla plattorna i zon D. Borgmästaren betonade att under hela I projektet har entreprenören använt en metod som minimerar byggområdets påverkan på turister som besöker stranden.

Bygget förväntas vara klart i sin helhet i juli 2023. När det är klart kommer projektet att avsevärt stärka och främja turismen i Pattaya. Dessutom kommer det att bidra till områdets övergripande estetik och förbättra upplevelsen för både thailändska och utländska turister samtidigt som det tar itu med trafikstockningar på South Pattaya Road.
Vidare delade borgmästaren planer på en turistparkering längs strandzonen. För att säkerställa minimala störningar av trafikflödet, avser staden att bygga parkeringsområdet på höger sida av stranden, som sträcker sig från Soi 4 till centrala Pattaya.

Den avsedda parkeringsplatsen kommer att rymma upp till 90 bilar. I samarbete med Pattayas polisstation har Pattaya City fattat beslutet att förbjuda parkering på höger sida av Pattaya Beach. Efter avslutat projekt kommer turister att uppmanas att parkera sina fordon i angivna zoner inom det angivna området.