Pattaya påbörjar 19 månaders dräneringsarbete på Thepprasit Road

• Länk till källan

Nästan två år av vägarbete har påbörjats på Thepprasit Road, med berörda invånare underrättade om störningarna framför sig.
Projektet på 124 miljoner baht som löper till och med maj 2023 kommer att se nya dräneringsrör installerade på båda sidor av Thepprasit Road över sex kilometer, som slutar vid Sukhumvit Road. Nya trottoarer kommer att byggas och el- och elledningar kommer att grävas ner under vägen. Verkställande direktör för huvudentreprenören, sa att Thepprasit Road kommer att grävas upp i etapper om 200 m för att minimera störningar. När rören är lagda kommer vägsträckan att öppnas igen.
Företagsledare har redan träffat hem- och företagsägare längs vägen för att informera dem om det kommande vägarbetet, störningar och omvägar och för att inhämta åsikter och förslag, såväl som klagomål.

Företaget sätter också upp skyltar längs byggvägen för att informera allmänheten om planerna och tidslinjen. Han sa att det offentliga meddelandet var nödvändigt eftersom stadens tjänstemän kritiseras ofta för de många störande vägprojekten. Han sa att varje projekt är nödvändigt för att förbättra staden, minska översvämningar och förbättra landskapet.