Pattaya att testa automatiserade parkeringsmätare på Beach Road

10 feb 2567 • Länk till källan

Pattaya City kommer att modernisera parkeringshanteringen med införandet av automatiserade parkeringsmätare längs Beach Road.
Efter diskussioner av kommittén för allmän ordning och säkerhet tillkännagav vice borgmästare Wuthisak planer på en testinstallation för att utvärdera funktionalitet och ta itu med rättvisan.
Försöket kommer att täcka sträckan från Dusit Thani Pattaya till Central Road och syftar till att rymma ca 90 fordon. Inledningsvis kommer mätare att installeras på höger sida av Beach Road, med beslut för vänster sida i väntan på ytterligare utvärdering.
Biträdande borgmästare Wuthisak sa:
”Förflyttningen mot automatisering syftar till att effektivisera parkeringsverksamheten och minska behovet av manuell avgiftsuppbörd. Data som samlas in under rättegången kommer att informera framtida beslut om att utöka systemet över Pattaya.”

Initiativet återspeglar Pattayas engagemang för att modernisera infrastrukturen och förbättra bekvämligheten för invånare och turister som navigerar på stadens livliga gator.