Över en miljon Isaan-bor vill åka med Laos-Kina höghastighetståg visar undersökning

• Länk till källan

Uppskattningsvis 1,3 miljoner människor från Thailands Isaan, är villiga om att prova det nya höghastighetstågen som förbinder grannlandet Laos och Kina, enligt resultaten av en opinionsundersökning som släpptes på torsdagen.
Av de 1 080 tillfrågade från 20 nordöstra provinser, sa 18,7 procent att de ”definitivt” kommer att använda tågtjänsten detta år. De svarande var 18 år och äldre och det visade sig att denna grupp representerade personer mellan 18 och 40 år, som står för 7,1 miljoner av befolkningen i den nordöstra delen av landet. De 18,7 procent som är angelägna om att ta höghastighetståget kan översättas till 1,3 miljoner bland denna grupp av nordöstra befolkningen, sa den biträdande professor som leder E-Saan Poll.
”Om situationen med Covid-19 förbättras kan vi förvänta oss massor av människor från nordöstra delen som provar höghastighetståget Laos-Kina,” sa han. E-Saan Poll är en del av E-Saan Center for Business and Economic Research, under Khon Kaen Universitys fakultet för ekonomi. Undersökningen, som genomfördes från 12 till 14 februari, visade att den största gruppen svarande – 42 procent – ​​sa att de inte skulle använda tågtjänsten, följt av 39,3 procent som svarade att de ”får” använda den.

Laos-Kina höghastighetståg, som förbinder den kinesiska Yunnan-provinsen med Laos huvudstad Vientiane, startade sin verksamhet i början av december. Cirka 55 procent av de tillfrågade sa att projektet skulle gynna den nordöstra regionens ekonomi, jämfört med 19 procent som sa att den lokala ekonomin skulle påverkas negativt. På frågan om potentiella fördelar med höghastighetstågprojektet Laos-Kina pekade de tillfrågade på en förbättrad ekonomi för nordost, bättre och snabbare resor, fler sysselsättningar och nya jobb, ökade investeringar och turism.

När det gäller de potentiella negativa effekterna av projektet, uppgav de tillfrågade att de skulle inkludera lätt överföring av sjukdomar, högre levnadskostnader, mer företagskonkurrens och ökad brottslighet, särskilt av transnationella brottslingar.