Ombudsmannen säger att det inte finns någon behörighet att överväga frågan om Prayuts mandatperiod

• Länk till källan0 •

Ombudsmannen har beslutat att avslå en framställning om premiärministerns mandattid och säger att den inte har någon befogenhet att överväga den omtvistade frågan eller begära ett avgörande från författningsdomstolen.
Generalsekreterare för ombudsmannens kontor Keirov Kritteranon berättade vid en presskonferens på torsdagen att ombudsmannen beslutat att avslå framställningen från den politiska aktivisten Srisuwan Janya. Den 5 augusti bad Srisuwan ombudsmannen att överväga när Prayuts åttaåriga mandatperiod skulle sluta exakt som kuppledaren i maj 2014 hade innehaft posten som premiärminister sedan han installerade en interimsregering det året.
Srisuwan bad också ombudsmannen att skicka ärendet till författningsdomstolen för avgörande.

Keirov sa att ombudsmannen hade övervägt framställningen och beslutat att frågan om premiärministerns mandatperiod inte låg inom ombudsmannens makt. Han sa också att ombudsmannen är bemyndigad av konstitutionen och den organiska lagen om ombudsmän att överväga och söka avgöranden endast om tvister som har att göra med stadgan-relaterade lagar.

Befogenheten att begära ett avgörande från författningsdomstolen om premiärministerns mandatperiod beror istället på valkommissionen och talarna i parlamentet och senaten. Han sa att parlamentsledamöter och senatorer kan begära ett beslut från domstolen i sina respektive kammare.