OM inga stora hinder sker kommer Thailand att fortsätta att öppna upp i december

• Länk till källan

Efter ett fyra timmars möte med representanthuset för att diskutera pandemins ekonomiska konsekvenser, gav en ministerbiträde från hälsoministeriet ytterligare goda nyheter om återöppningen.
Efter mötet sa en talesman att med tio dagar av PM:s återöppningsplan hade 24 000 resenärer anlänt. Han sa att 200 000 turister skulle följa efter i november. ASEAN NOW noterar att skillnaden i termerna ”resenär” och ”turist” kanske inte bara är journalistisk avvikelse. Många har sagt att de som kommit till Thailand hittills har varit återvändande snarare än turister. Han sa att målet var att fortsätta med vaccinationer upp till och över 100 miljoner doser som täcker 70 % av befolkningen.

Han sa att så länge det inte skedde några nya stora kluster, och vaccinationsprogrammet fortsätter och människor fortsätter att agera i landets intresse, så såg han ingen anledning till varför landet inte kunde öppna upp mer från den 1 december. Exakt vad detta innebar blev inte specificerat.
Rapporten sa också att fel och problem i samband med Thailand Pass-schemat skulle lösas vid ett CCSA-möte idag, fredag.